ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 60 ตำแหน่งงาน
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s banner
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  • มีประสบการณ์ตรงในสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในระดับดี
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  บางรัก
  • ปสก. DBA 4 ปี+
  • มีความรู้ในระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux
  • มีความรู้ทางด้าน IT Infrastructure
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  ดุสิต
  • Develop data and Architech strategy
  • Design Dashboard, BI Report
  • Minimum 3-5 year experience in IT Data
  Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.'s banner
  Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.'s logo
  สาทรTHB 70K - 159,999 /เดือน
  • Python, Pyspark, SQL
  • AWS (S3, EC2, Lambda, Redshift)
  • Background experience in investment/finance
  Bank of Ayudhya Public Company Limited's banner
  Bank of Ayudhya Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Bachelor’s degree (B.S.) in Computer Science
  • 1-3 years programming experience in IT Security,
  • IT Security, incident management, Patch management
  Rabbit Cash Co., Ltd.'s banner
  Rabbit Cash Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Data Analysis & Visualization
  • Data Tools; Tableau, Power BI or other BI tools
  • SQL is a must (SAS,Spark,Python will be advantage)
  Asset World Corp Public Company Limited's logo
  สาทร
  • Application PowerApp and SAP RPA support
  • Hybrid working, BTS Chongnonsi
  • Application support experience
  ATA IT (National Bank of Canada Group)'s banner
  ATA IT (National Bank of Canada Group)'s logo
  สาทร
  • 14 days annual leave (increase 1 every year)
  • Group insurance (OPD,IPD,Dental,Life), PVD
  • WFH policy/International Working Environment
  Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.'s banner
  Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.'s logo
  สาทรTHB 30K - 54,999 /เดือน
  • Proficient with PL/SQL on Oracle DB
  • IBM Datastage
  • Data warehouse design and migration
  ATA IT (National Bank of Canada Group)'s banner
  ATA IT (National Bank of Canada Group)'s logo
  สาทร
  • 14 days annual leave (increase 1 every year)
  • Group insurance (OPD,IPD,Dental,Life), PVD
  • International Working Environment
  Lockton Wattana Insurance Brokers (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Database administration, Database for enterprise
  • Experience in the ETL Tool, Data Management
  • Data warehouse Solution/Design/ETL/SQL
  ถัด ไป