Programmer

Lomprayah High Speed Ferries Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ SQL

24-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม
 • มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน Logie Fiow & Algorithm

20-Nov-17

 

Applied

Programmer

Lomprayah High Speed Ferries Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล