• มีความรู้ระบบฐานข้อมูล MS-SQL, ระบบปฏิบัติการ
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ , network
  • หากมีประสบการณ์ในการดูแล ระบบ ERP SAP Business One

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • degree in information technology or relevant
  • well as java and oracle certifications
  • knowledge of architectures and technologies

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล