• การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม2 ปี ขึ้นไป
 • SP.NET (C#), JAVA Script, IOS, Android

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Storage Administrator

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Storage Admin
 • Storage Support
 • Storage performance and capacity

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • System Engineer, System Administrator
 • Window Server, Active Directory, VMWare
 • MCSA, English communication skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supporting the roll-out of new applications.
 • it, information technology, Computer Engineering,
 • Computer Science, Good communication in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

E-Payment Mobile Banking Project Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • E-Payment Gateway
 • Mobile and Internet Banking
 • Business Intelligence

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Cyber Security

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manage IT security policies and standard
 • Manage IT policies comply with SOX
 • Knowledge of Information System Security, ISO27001

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Computer
 • 3-6 years of experience in the System Development
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล
 • ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for technical direction of mobile app
 • Guide & review entire data team
 • Ability to be hands-on, code & take the lead

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Engineer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • 3+ years of experience as System Engineer
 • System Implementation/ Administration and DBA
 • Good English Communication Skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Strong experience of SQL server and SQL database
 • Be alert to learn new knowledge.
 • Experience of DBA at least 1 year

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Expert in Data Lake Ecosystem with open source
 • Excellent in using cloud platform
 • Be able to Manage big volume of data (Terabytes)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in MIS / Computer Engineer / Com Science
 • Knowledge in Database Store Procedure and SQL
 • Exp in high-performance design & large database

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Application Support Consultant - ERP

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in ERP app in manu or distri
 • Skills in consultation, operation, support
 • Good command of English with good personality

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Data Architect

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Design Authority;Data Architect;Data Model
 • Data Management;Project Management;IT Strategy
 • Data Modeling;ETL;Database Management

23 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Database Administrator - DBA (Oracle)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • experience in Oracle database administrator
 • experience in monitoring and tuning a database
 • Perform database maintenance task

22-Nov-17

 

Applied

System Analyst

LANSING BUSINESS SYSTEMS CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Computer Engineer
 • Good Background in Data base design
 • Background in Microsoft .NET, Java

22-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

22-Nov-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • 2+ years for Senior Java Software Development
 • Experience in Node.JS
 • Design Database as needed. Databases

22-Nov-17

 

Applied
 • Degrees in Maths, Stats, Eng, Comp Eng
 • Exp. in Data Analytics/Risk Management
 • Familiar with Encase Forensics, Linux, eDiscovery

22-Nov-17

 

Applied
 • At least 2 year experience in SQL Design
 • experience in software Developer
 • Knowledge of SQL , Dot Net

22-Nov-17

 

Applied
 • At least 1-2 years in Software Tester
 • More than 5 years for senior software tester
 • Knowledge of test case,test scripts,test plan

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • IT Manager, IT Supervisor, IT Management
 • Project Management, Infrastructure, Application
 • Budget Management, English Communication Skills

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP BW/BOBJ Consultant

ISS Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelors or Master's Degree in Computer Science
 • 5 year experience in SAP BW or BOBJ Implementation
 • Good command in English

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

22-Nov-17

 

Applied
 • POS system
 • Japanese
 • database

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in Application Support
 • Strong in database and programming
 • interpersonal and customer-service skills

21-Nov-17

 

Applied
 • Strong academic background
 • Provide general human resources support
 • Bachelor’s degree or higher in business

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good knowledge of Data Management framework
 • IT Risk Management and IT Governance
 • Good English and Project management skill

21-Nov-17

 

Applied
 • 3–5+ years as a Business System Analyst
 • Experience on insurance or other financial service
 • Good command of English

21-Nov-17

THB90k - 120k /เดือน

Applied

LEL Business Intelligence Analyst

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in SQL, PHP or web technology
 • Interesting in technology & love to work in dynami
 • Experience in eCommerce company is highly prefer

21-Nov-17

 

Applied

Senior IT Infrastructure Project Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Infrastructure;Project Management
 • Outsourcing Project;UNIX
 • Project Manager;IT Service;Consulting

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Network and Infrastructure
 • Service Operation, Project Management
 • English Communication Skills

21-Nov-17

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน IBM WAS หรือ Oracle WebLogic

21-Nov-17

 

Applied

Senior iOS & Android Developer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • iOS and Android
 • Swift, Objective C, Java Android
 • iOS or Android SDK

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

21-Nov-17

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3 years of experience in software development
 • Serve as focal point of customers

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ETL Developer

Professional Computer Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in computer science or equivalent
 • Have experiences with ETL design
 • 2-5 years’ experience with ETL tool development

21-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน IBM DB2 หรือ Oracle Database

21-Nov-17

 

Applied
 • A Bachelor degree in Computer Science
 • 2+ years experienced developing and implementing
 • Knowledge of software development life cycle.

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • 0 - 5 years of relevant experience
 • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

21-Nov-17

 

Applied
 • Oracle database administration and EBS Projects
 • Database reorganization
 • Projects and maintenance team support

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • One of the world's leading telecom companies
 • Strong knowledge and passion for data analysis
 • Rewarding career in an exciting industry

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior UX Designer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • UX, User Interface
 • Web and Mobile Application
 • User Testing, and Report

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Scrum Master Lead

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Agile Methodologies; Scrum Master;Project Manager
 • software development;
 • Business Process;Mobile Solution

20-Nov-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer Science
 • 3-5 years of experience in developing applications
 • Knowledge and regular use of source control

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • OLAP, Power BI, Oracle BI
 • SQL Server, SSRS, SSIS
 • FMCG/ Retail Business

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล