• ปริญญาตรี สาขาวิชา:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้ดี เช่น database
  • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่มีความรับผิดชอบ

14-Dec-18

 

Applied

Security Specialist

en world Thailand

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Security & Network implementation
  • Exp. in Cisco & Palo Alto Firewall configuration
  • Certified in IT Security

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Security Officer

en world Thailand

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Network & Security Monitor and Support
  • Experience with Cisco & Palo Alto firewall
  • Network or Security certification

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่