• ออฟฟิศติด BTS ชิดลม
 • SYSTEM ADMIN, DATABASE ADMIN, SECURITY ENGINEER
 • e-Commerce, Logistics, Transportation, Smart City

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop iOS Application using Objective C/C++
 • Deliver complete project following project plan
 • Ability to learn new technologies in short time

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A Bachelor’s degree in Software Engineering
 • 4 years computer systems analyst
 • Database development and management skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Administration and maintenance of databases
 • Bachelor or Master degree in Computer Engineering
 • Relevant experience in data management or database

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years in Business Intelligence/Data Analytic
 • Experience in data visualization tools
 • Knowledge/experience in machine learning

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Programmer
 • Developer
 • ABAPER, Visual Basic

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Programme Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Project Management;Development;Implementation
 • Program Delivery;Risk Management;
 • eCommerce;Stakeholder Management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Full Stack Web Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Full Stack
 • PHP
 • C#.Net

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • SQL Developer,SQL Programmer
 • SQL Server,Export Excel
 • Data Warehouse

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage collection of all retail shopping data
 • Assist in designing and test rule-based AI
 • Design, maintain, and expand data warehouse

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java coding , web application
 • Degree in Computer Science and Engineering
 • Age 22-27 years

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Data Scientist

JAC International

ปทุมวัน

 • Data Science, Statistics, Mathematics
 • SQL/ R/ Python/ Excel
 • English fluent

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในงาน Enterprise Virus Protection
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C# .Net, VB.Net, AJAX, CSS and JavaScript
 • Coding Web Applications and Integration with SAP
 • PL-SQL, Database Trigger, Oracle9i, SQL

17-Nov-17

 

Applied
 • Back-End Development for HRD Solutions
 • Working together with everybody, no hierachy
 • Feel free to suggest and recommend best practices

17-Nov-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior System Engineer

EPS Consultants Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Engineer
 • System Engineer
 • Software Engineer

17-Nov-17

 

Applied

Database Administrator

EPS Consultants Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Have 3-5 years’ experience in database admin
 • Knowledge in Performance Tuning Database
 • Research and improve for DB technologies

17-Nov-17

 

Applied
 • programmer, Coding, sql, oracle
 • โปรแกรมเมอร์
 • ซอฟต์แวร์

17-Nov-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience to write unit test as well
 • Cooperate coding and resolve programming
 • Develop code program with well performance

17-Nov-17

 

Applied
 • DBA
 • Database Administration
 • Database Administrator

17-Nov-17

 

Applied
 • Experience in database administration function.
 • Good knowledge in IT vocabulary, Development.
 • Experience in Oracle E-Business Suite.

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in system Engineer, Server, OS & VOIP
 • Able to use English for business communication
 • Able to work under pressure

17-Nov-17

 

Applied
 • to work with young energetic company
 • to get in touch with famous Japanese company
 • to grow up fast in your career with the company

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • 3 + years of work experience with SAP
 • Set up SAP database and applications servers

17-Nov-17

 

Applied
 • Strong experience in Planning, Satistics/ Analytic
 • Strong Knowledge in big data analysis for planning
 • Good Communication in English

17-Nov-17

 

Applied
 • Experienced SQL and .NET Development
 • Open for foreigners and Thai nationals
 • Competitive Salary Awaits

17-Nov-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Financial module (AP,AR,FA,GL)
 • Has skill in Database programming on Oracle
 • Knowledge of E-Business applications v.11i

17-Nov-17

 

Applied
 • Database Admin.
 • System Engineer
 • Monitor all installed systems and infrastructure

17-Nov-17

 

Applied
 • Male or Female, 22-26 years of age
 • Degree or higher in Computer Sciences or related
 • Excellent in team work and open mind

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C# (asp.net) 4.0, Visual Studio 2008
 • Capability in database design and store procedure
 • analyzing business/function requirement and design

17-Nov-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Able to use command of Oracle SQL or MS SQL
 • Able to programming VBA in Excel
 • Employee Data Change Administration

17-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม2 ปี ขึ้นไป
 • SP.NET (C#), JAVA Script, IOS, Android

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Storage Administrator

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Storage Admin
 • Storage Support
 • Storage performance and capacity

16-Nov-17

 

Applied

Full-Stack Developer

Apstrak Studio Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Strong knowledge of PHPOOP framework in E-commerce
 • Strong analytical and problem solving skills
 • Excellent teamwork and interpersonal skills

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

16-Nov-17

 

Applied
 • System Engineer, System Administrator
 • Window Server, Active Directory, VMWare
 • MCSA, English communication skills

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age not over 30 years.
 • Good command in English
 • PHP, HTML/XHTML, VB, RDBMS, CSS, Javascript, OOP

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 – 5+ years as a Business System Analyst
 • Experience on insurance or other financial service
 • Good command of English

16-Nov-17

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • develop all EDW components to meet business needs
 • 10 years up experience in Management , BI ,
 • All technical development relating to EDW

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP configuration experience of at least 1-2 years
 • User support experience of at least 2-3 years
 • Excellent analytical and presentation skills

16-Nov-17

 

Applied
 • Supporting the roll-out of new applications.
 • it, information technology, Computer Engineering,
 • Computer Science, Good communication in English

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

E-Payment Mobile Banking Project Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • E-Payment Gateway
 • Mobile and Internet Banking
 • Business Intelligence

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Cyber Security

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manage IT security policies and standard
 • Manage IT policies comply with SOX
 • Knowledge of Information System Security, ISO27001

16-Nov-17

 

Applied
 • Data Analysis Officer
 • Data support
 • IT & Data support

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Computer
 • 3-6 years of experience in the System Development
 • Good command of English

16-Nov-17

 

Applied
 • 5+ years experience in Oracle BI
 • Exp. in data warehousing concepts and construct
 • Exp. in OBIE, VA Power BI, and Tableau

16-Nov-17

 

Applied
 • At least 3 yeras' exp. in database administrator
 • Having experiences in Oracle or SQL DBA
 • At least one database certification is a plus

16-Nov-17

 

Applied
 • At least 5-15 years' exp.in leading/managing
 • Exp. in leading/managing overall IT Infrastructure
 • Strong Technical Background eg. Storage/UNIX/Intel

16-Nov-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล