• จัดทำใบเสนอราคา
  • ตรวจสอบสถานะลูกหนี้
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี

19-Jun-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

15-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่