• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี
  • จัดหา และจัดซื้อสินค้าให้กับบริษัท
  • มีความสามารถในการเจรจา ต่อรอง

12-Jan-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
  • งานธุรการบัญชี,คุมทะเบียนลูกค้า
  • ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน ให้ข้อมูลและรายละเอียดสินค้า

11-Jan-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
  • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น BC Account

09-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล