• จบปริญญาตรี สาขา การบัญชี
  • ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัทฯ
  • จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน

17-Jan-18

 

Applied
  • Overview all account transaction
  • Responsible to maintain all hotel stores
  • At least 5 years in the field of Accounts

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล