• ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
  • สามารถลงบันทึกรายการบัญชีได้
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

14-Dec-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
  • เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
  • ภาษีซื้อ - ขาย
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

14-Dec-18

 

Applied
  • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษในสายงานได้บ้าง
  • มีความละเอียดรอบคอบ

11-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่