• เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัทฯ
 • จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน

16-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารซื้อ และทำการตั้งหนี้

15-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ดูแลเอกสารใบวางบิลลูกหนี้

15-Nov-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีอย่างน้อย 5-6 ปี
 • มีความรู้ในระบบบัญชีบริษัทฯ กฎหมายภาษีอากร
 • สามารถปฏิบัติงานที่หาดใหญ่ได้

15-Nov-17

 

Applied
 • Competitive salary packages
 • International Workplace Environment
 • Amazing growth opportunities

01-Nov-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล