• ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถลงบันทึกรายการบัญชีได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
 • ภาษีซื้อ - ขาย
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

13-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เงินเดือน 12000 บาทขึ้นไป
 • จัดทำบัญชี รวบรวมเอกสาร ส่งสำนักงานบัญชี

12-Dec-18

THB13k - 16k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Accountant / พนักงานบัญชี

CHINTA MARKET CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีหรือการเงิน มากกว่า 1 ปี
 • อัธยาศัยดี เป็นนักสื่อสารที่ดี ทั้งการฟังและการพูด

12-Dec-18

 

Applied
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษในสายงานได้บ้าง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี)
 • ประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความขยัน-อดทน / ละเอียดรอบคอบ

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีทั่วไป, บัญชีต้นทุน
 • รับนักศึกษาจบใหม่

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีทั่วไป, บัญชีต้นทุน
 • รับนักศึกษาจบใหม่

10-Dec-18

 

Applied