• จัดทำรายการตั้ง-จ่ายเจ้าหนี้
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17 นาทีที่แล้ว

 

Applied
  • ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาบัญชี
  • บัญชี
  • มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

19-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การเงิน การบัญชี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความอดทนต่อการทำงาน

18-Sep-18

 

Applied
  • จัดทำรายการตั้ง-จ่ายเจ้าหนี้
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Sep-18

 

Applied
  • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • location: เชียงใหม่

14-Sep-18

 

Applied
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
  • มีความขยัน อดทน ต่องานที่ทำ
  • ทำบัญชี และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท

14-Sep-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี การบัญชี
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ

14-Sep-18

 

Applied
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
  • มีความขยัน อดทน ต่องานที่ทำ
  • ทำบัญชี และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท

14-Sep-18

 

Applied