• Bachelor's degree or higher in Accounting
  • Able to travel from time to time
  • Willing to work 6 days per week (work on Saturday)

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษาบัญชี ปวช.ขึ้นไป
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่