Cost Accounting Supervisor/หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

Buriram Sugar Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง
  • จัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนกบัญชีต้นทุน
  • มีประสบการด้านบัญชีต้นทุน 3-5 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล