• มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี
  • ดูแลเงินสดย่อยภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30
  • จ่ายเช็คเจ้าหนี้

10-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่