ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการTHB 20K - 35K /เดือน
  • อายุ 22-35 ปี เพศชาย/หญิง
  • วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 1-2 ปี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)