• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • 3 ปี ด้านการบัญชีทั่วไป
  • มีความรู้ด้านกฏหมายภาษี

13-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่