• At least 7 years of working exp. in Accounting
 • Good in English communication and SAP knowledge
 • Attractive salary package with great benefits

18-Jan-18

 

Applied

สมุห์บัญชี

WINDOW ASIA CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องสายงานด้านบัญชี/การเงิน

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost Controller / Production Controller
 • FMCG / Consumer Manufacturing
 • SAP / Good English communication

10-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล