• กำหนดและดำเนินนโยบายการให้สินเชื่อ
 • จัดการและดำเนินการฟ้องร้องต่อลูกหนี้
 • ติดตามและควบคุมดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหา

24-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการด้านบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำ ตรงต่อเวลา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน

21-Nov-17

 

Applied

สมุห์บัญชี

WINDOW ASIA CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

20-Nov-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน, บัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล