• วุุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms-word, Ms-excel ได้ดี
  • มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน

22-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่