• ปิดงบได้ถูกต้อง ทันเวลา
 • เป็นที่ปรึกษาให้ผู้บริหาร ในการสางแผนภาษี
 • วางระบบการทำงานให้สอดคล้องกับธุรกิจ และการเติบโต

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer (AR)

PRTR Recruitment & Outsourcing

เมืองนนทบุรี

 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Minimum 3 years working experience in accounting
 • Able to communicate in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้นทุนสินค้า
 • บัญชีนำเข้า-ส่งออก
 • ภาษีอากร

19-Jun-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accountant

KAITAK NARITA CO., LTD.

ปากเกร็ด

 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excle ได้เป็นอย่างดี
 • ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ และติดตามทวงถาม

18-Jun-18

 

Applied

Accountant II (GL)

Fasco Motors (Thailand) Limited

เมืองนนทบุรี

 • Degree in Accounting is essential
 • Experience in adhering to Australian
 • Preferred experience in Oracle and advanced excel

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานด้านบัญชี

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • จัดทำบันทึกบัญชีรายจ่าย
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

12-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2 Mths,Transport,Pvd F.,Med Ins.,Position,OT
 • Japanese Electronics Parts Mfg. & Trading
 • Exp. in Accounting over 5 yrs.

10-Jun-18

 

Applied
 • Bonus 2 Mths, Transport, Pvd F., Med Ins., OT, etc
 • International Industrial Mechanical Parts Trading
 • Exp. in Accounting minimum 5 yrs. and some Admin

05-Jun-18

 

Applied