• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • จัดทำบันทึกบัญชีรายจ่าย-รายรับ
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี ขยัน อดทน

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 4 years experience in accounting field
 • At least 1 year experienced in management level
 • Bachelor or Master Degree in Accounting

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • ใช้โปรแกรมทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการปิดงบบัญชี

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี -โท สาขาการบัญชี ,การจัดการบริหาร
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป ปิดงบบัญชีได้
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีโรงงาน พิจารณาพิเศษ

08-Dec-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Master Degree in Finance, Economic, Accounting
 • Have Experience in Finance Analysis
 • Good English in speaking / reading and writing

06-Dec-18

 

Applied