ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  KHOTCHER GLOBAL FOOD CO., LTD.'s banner
  KHOTCHER GLOBAL FOOD CO., LTD.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • จบการศึกษาด้านบัญชี (ประกาศวิชาชีพ – ปริญญาตรี)
  • มีความรู้เบื่องต้นด้านภาษี (Taxation)
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป