• Control PL statement (Feasible plan & Actual)
  • Loss cost report and analysis.
  • Good command in English

15-Mar-18

 

Applied
  • ติดตามเอกสารลูกค้า
  • คีย์ข้อการซื้อสินค้าของลูกค้า
  • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล