• ปริญญาตรีหรือปริญญโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 3 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Consolidation Manager

Robert Walters Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Well-known branded products
  • Listed company & Industry Leader
  • Supported international expansion

06-Dec-18

 

Applied

Account Manager PT18112003

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Bachelor's degree or higher in Accounting
  • Responsibility for general accounting functions
  • Ensure credit control is efficiency

05-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่