• วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานด้านบัญชี

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bonus 2 Mths,Transport,Pvd F.,Med Ins.,Position,OT
  • Japanese Electronics Parts Mfg. & Trading
  • Exp. in Accounting over 5 yrs.

10-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่