• หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
  • ตรวจนับสต็อกคงเหลือทางบัญชี

22-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล