• ควบคุมดูแล คลังวัตถุดิบ และ คลังสินค้าสำเร็จรูป
  • วางแผนงาน ดำเนินการ การรับ-จ่ายสินค้า
  • จัดทำรายงานประจำวัน , ตรวจนับ stock

15-Mar-18

 

Applied
  • 6 to 8 years of Finance or Accounting Manager
  • Audit experience from Big4
  • Experience in using ERP system

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล