• จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จร
 • จัดทำรายการลูกหนี้
 • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical
 • Taxation, Withholding Tax, VAT
 • AR, AP, GL

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หัวหน้า/ปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree with Accounting / Finance
 • Preferred to have non life insurance experience
 • Experience in accounting function

21-Jun-18

 

Applied
 • Male/Female age 23 - 30 years old
 • Degree in Accounting, Finance or related fields
 • Experience about Business Planning

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • At least Bachelor’s degree in Accounting
 • Over 5 years of experience in Accounts Payable
 • Have a good accounting and tax knowledge

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or a related field
 • 5 years' experience in finance and accounting
 • Experience in statutory reporting

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting and Finance
 • 3-4 years experience
 • Excellent English communication skills

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor’s degree in Accounting
 • Over 5 years of experience in Accounts Payable
 • Have a good accounting and tax knowledge

19-Jun-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ชอบเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

16-Jun-18

 

Applied
 • Finance Controller
 • Budgeting & Finance Planning
 • total company overheads management

15-Jun-18

 

Applied
 • Check outstanding cash
 • Issue invoices, tax invoices, receipts
 • Operate accounting structure and accounting system

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied