• ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในด้านงานบัญชี
 • สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or Higher Degree in Accounting, Audit
 • 3-5 year's experience
 • Good computer skill

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • จัดทำบัญชีต้นทุน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Account field
 • Excellent in excel program
 • Special knowledge in J-Sox, IFRS

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จร
 • จัดทำรายการลูกหนี้
 • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม

19-Sep-18

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

18-Sep-18

 

Applied
 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดี

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2-5 years accounting experience
 • Have Basic English communication skill

18-Sep-18

 

Applied
 • Min. 3 years experiences
 • Salary negotiable
 • 5 Working day @ Sriracha, Chonburi

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accountancy, Finance
 • Work experience, more than one year, in accounting
 • Ability to coordinate with clients smoothly

17-Sep-18

 

Applied
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • 5+ year exp.
 • Finance Dept.
 • Chinese Speaking

17-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting
 • Can use Express software
 • Good command in English

17-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • 7-10 years’ experience in accounting&finance field
 • Be able to make financial statement

15-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หัวหน้า/ปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี

14-Sep-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

11-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีหรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการเปิด LC และตัดชำระ TR

11-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีต้นทุน ,เศรษฐ์ศาสตร์,วิศวกรรมฯ
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า
 • มีประสบการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

07-Sep-18

 

Applied