• ปริญญาตรี สาขาบัญชี อายุ 30 - 40 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
  • ปฏิบัติงานจังหวัดฉะเชิงเทราได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • จัดทำเอกสารเข้าระบบ แจ้งหนี้ วางบิล
  • มีความรู้ความสามารถเหมาะกับหน้าที่
  • มีความละเอียด รอบคอบ

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
  • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

12-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่