• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานทั้ง Income GL,AP

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 - 7 years experiences in accounting
 • Excellent in English communication
 • Bachelor or Master in Finance, Accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 26-35 , BBA in Accounting or Finance
 • Minimum 4-10 Years experience in retail business
 • Expert in Microsoft Excel & Power Point

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใช้โปรแกรมบัญชี CD Oraganizer ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance Analyst
 • Global Skin Care Company
 • Internal Career Opportunities

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor's/ Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Risk Management Professional certification
 • Must be able to prioritize & handle multiple tasks

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree’s in Accounting
 • Good command of English
 • Ability to prioritise and manage time effectively

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 5 วัน หยุด เสาร์ อาทิตย์
 • อยู่ติดบีทีเอสพร้อมพงษ์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 Years Experience in Accounting
 • Previous hotel experience preferred
 • Excellent understanding operational cost control

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • Minimum 1 year work experience in Accounting
 • Computer literacy

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA Degree in Accounting, Finance, Economics
 • Working experience from LIFE insurance company
 • Experience in leading finance operation team

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

Amadeus Asia Ltd.

ปทุมวัน

 • Join innovative global industry leader
 • Dynamic talented multinational team
 • Excellent training and development opportunities

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Account Payable - Oil&Gas Business

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience from oil and gas business
 • At least 5 years expience in Account Payable
 • Good command in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in costing functions
 • Experience in manufacturing is an advantage
 • Strong in MS Excel and SAP Program

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 year of working experience
 • Strong analytical thinking & problem solving skill
 • Result-oriented and demonstrate positive attitude

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานการเงิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้
 • ปวช-ปวส ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน1ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

AVP- Accounting

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Monitor and ensure company financial reports
 • monitor all consolidate financial statement
 • Set up a new policy and run feasibility

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager (Chonburi)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting Manager
 • CPD
 • Accountant

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • Minimum 3 years of experiences
 • Work under pressure and tight deadline

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 0 - 3 years working experience
 • Record AP & AR, petty cash, check payment
 • Create transaction Credit card direct payment

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียม ตรวจสอบและดำเนินการเรื่องใบแจ้งหนี้
 • มีประสบการด้านบัญชีลูกหนี้ (AR) อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้เรื่องมาตรฐานและหลักการบัญชี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Analyst
 • Accounting
 • Prepares financial reports

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น MS office ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 - 1 ปี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีทักษะด้านการประสานงานกับผู้อื่นที่ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Knowledge of accounting software “SAP”.
 • Willing and eager to learn new assignment.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance
 • Commercial
 • Accounting

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2-5 years accounting experience
 • Have Basic English communication skill

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant

P. Event Agency Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมบัญชี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in accounting or master degree
 • Diploma or bachelor degree in accounting
 • 2 - 3 years experience in accounting

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting & Finance
 • Month end closing
 • CPD License

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chemical Trading
 • SAP, Big 4 Audting firms
 • Top university, Sales

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชีสหกรณ์
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตําแหน่งงานตั้งแต่ 2-5 ปีขึ้นไป
 • ใช้งานโปรแกรม Express

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master in Finance/Accounting,Business
 • Finance/accounting,Analytical,Forecast,Budgeting
 • Very good command of English (in oral and written)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accountancy
 • 3 -5 years of experience in international
 • Experience with SAP is a plus

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Analysis or Risk Management
 • background in business planning and operation risk
 • Bachelor of Finance, Economics, Accounting

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ in accounting for import-export business
 • CPA qualification is preferred
 • Experience dealing with international group

24-Sep-18

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • be a chartered accountant, CPA or similar
 • At least 5 years' experience as CFO
 • negotiating good terms with banks and financial

24-Sep-18

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • accounting & finance
 • currency service
 • financial & accounting manager

24-Sep-18

THB55k - 70k /เดือน

Applied

Accounting Operations Team Leader

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • International working environment
 • Shared-service centre
 • Global company

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี การเงิน/บัญชี ประสบการณ์ 1 -2 ปี
 • ใช้งาน Word, Excelได้ดี , พูด เขัยนภาษาอังกฤษพอใช้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม ริเริ่มสร้างสรรค์

24-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • Average command in English.
 • New graduated are also welcome.

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit, Internal Control, Business Analyst
 • financial reliability, compliance, Accounting, CIA
 • full audit cycle, control management, SAP

24-Sep-18

 

Applied
 • Female, age 25-30 years old // 25-30K (Based)
 • 2-5 yrs. exp. as Accounting in Any related field
 • Can do closing account

24-Sep-18

 

Applied
 • Cost Accounting Job
 • Electronics manufacturing
 • Manufacturing cost management

24-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร การควบคุมภายใน
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

24-Sep-18

 

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Sep-18

 

Applied
 • Planning and control of the accounting
 • Experienced JDE software would be an advantage.
 • 5 days working

24-Sep-18

 

Applied
 • BachelorDegree or Higher in Accounting
 • Monitoringday-to-day of Financial Statement
 • Reconcilingand summarizing

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied