• ธุรการบัญชี
 • บัญชีเจ้าหนี้
 • บัญชีธุรการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามระบบ
 • ควบคุม ติดตาม งานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit controller
 • Account Receivable
 • High volume transaction in AR collection

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field
 • Knowledge about Thai tax regulation

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Experienced in Credit Control or A/R functions
 • Fair Command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor degree or higher in Accounting and CPA.
 • Overall in charge of accounting.
 • Cash flow forecasting and budgeting.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • International and professional environment
 • Full set of accounting
 • Group reporting

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Credit Review

Bangkok Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Analyst and Credit Analysis
 • Bachelor’s or Master in Finance, Economics,Account
 • Relationship Officer and Relationship Manager

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Account Payable
 • Account Payable
 • Junior account payable

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support data for preparing Financial Statement
 • Verify reporting adjustments, ensure application
 • Formulate and manage analytical

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experience in accounting
 • Working with more than approx 20 employees
 • Work experience in foreign company

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Ability to work under pressure
 • Good computer literacy

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BachelorDegree or Higher in Accounting
 • Monitoringday-to-day of Financial Statement
 • Reconcilingand summarizing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting or relatefield
 • 1-2 years’ experience in an Accounts Receivable
 • Basic accounting knowledge and Oracle experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 or more experience in the same position.
 • Good command of English
 • Supervisory / leadership skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Support Contoller/Senior Accountant

Michelin

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor of Accounting / Finance
 • >3 years exp in controling&management assistance
 • Good interpersonal/ Work under pressure

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working exp. at least 4 years in Accounting field
 • Manufacturing Food industry
 • Working based on Rama 3 Rd., Monday to Friday

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Oversee finance and accounting transactions
 • Report directly to overseas Line Manager
 • Global medical devices company

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • TTT เป็นบริษัทในกลุ่ม PTT Global Chemicals (PTTGC)
 • We offer competitive salary & benefits,
 • Health and life insurance and provident fund.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำยื่น ภงด.1 ภงด.3 ภงด 53 SSO ภพ.30 หัก ณ ที่จ่าย
 • ออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จ ใบวางบิล ทำจ่าย-รับ เช็คได้
 • เดินทาง รวบรวมเอกสาร ส่งสำนักงานบัญชี อแ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ การทำบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถปิดงบบัญชีได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความเป็นผู้นำและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 year experience in financial analizing
 • Strong analytical and conceptual skills
 • Proficient in Excel, SAP and controlling Modules

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years+ work experience in accounting;
 • Knowledge of general accounting procedures
 • Knowledge of general bookkeeping procedures

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fast growing Audit Team
 • Excellent career development opportunities
 • Ambitious and talented Audit Managers needed

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Designs audit approaches
 • Monitor and improve the working procedures
 • Manages engagement problems and client issues

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven experience in auditing
 • Confident communication and presentation skills
 • Good command of English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัยชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลทางบัญชี
 • จัดทำเอกสารการรับเงิน, เอกสารการจ่ายเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountants / Senior Accountants

RSM (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree in Accounting
 • Working knowledge of accounting, taxation
 • Good command of English is preferabl

17-Jan-18

 

Applied
 • to work in the leading long history company
 • to contribute sales skills in senior position
 • to work in convenient location (MRT Lumpini)

17-Jan-18

 

Applied

Assistant Accountants

RSM (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree in Accounting
 • Able to work under pressure & flexible team
 • Fresh graduates are welcome to apply

17-Jan-18

 

Applied
 • 25 ปี ปริญญาตรี การเงิน/บัญชี ประสบการณ์ 1 -2 ปี
 • ใช้งาน Word, Excelได้ดี , พูด เขัยนภาษาอังกฤษพอใช้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม ริเริ่มสร้างสรรค์

17-Jan-18

 

Applied
 • experience in debt collection
 • Strong in negotiations skills
 • Managing a team of 20

17-Jan-18

 

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree or equivalent
 • Follow up customer to make payment
 • Follow up the overdue customer

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in audit field or business knowledge.
 • เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี, สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
 • ศึกษาดูงานบริษัทแม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไข)

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting manager Consolidations
 • Consolidations and experience
 • Good English communication

17-Jan-18

 

Applied
 • ติดตามการชำระเงิน , AR
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน,บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานการเงิน

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or above, majoring in accounting.
 • Good understanding about Oracle.
 • Good command of English in both oral and written.

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • At least 10 years of experience
 • Good skills in MS office

17-Jan-18

 

Applied
 • Accounting, Account Receivable, AR-Financial
 • Be Schedule, Credit Control, Follow up
 • Accuracy, Ontime Schedule, Follow up

17-Jan-18

 

Applied
 • Highly Attractive Salary and Compensation Package
 • Global Conglomerate MNC
 • Great Career Growth Programme

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To contribute the development in big plants field
 • Work in big and stable Japanese company
 • Fresh graduates are welcome

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • การเงิน -สามารถใช้งาน Internet MS Office

16-Jan-18

 

Applied
 • Monthly reports
 • Annual financial statement
 • Supporting schedules for financial statements

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายละเอียดงานด้านบัญชีและการเงิน
 • จัดทำรายงานทางการเงิน
 • จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลิตประจำปี

16-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Accounting/Finance
 • GPA in Bachelor Degree with 3.25
 • New Graduate is welcome

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age 30-40 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Admin
 • 5 years’ experience in a credit control.

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Background in Finance or Accounting field
 • Be able to read Financial statements
 • Good command in English with Toeic > 730 points

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล