• การเงิน
 • สินเชื่อ
 • บัญชี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Credit Review

Bangkok Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Analyst and Credit Analysis
 • Bachelor’s or Master in Finance, Economics,Account
 • Relationship Officer and Relationship Manager

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account Receivable and Collection Manager
 • Credit Control / Accounting
 • Strong leadership

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • financial review, profit, AR analysis reports
 • comparing and analyzing budgets with actual result
 • experience in big audit firm.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำบัญชีรับ-จ่าย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี 1 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ทำบัญชีรับ-จ่าย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี 1 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager (Top consulting firm/BTS)

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Top Global Leading Consulting Firm
 • Great location, close to BTS
 • Competitive package

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AVP- Accounting

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Monitor and ensure company financial reports
 • monitor all consolidate financial statement
 • Set up a new policy and run feasibility

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manual billing of other income
 • Manage overall AR
 • 2 years working with SAP – AR Module

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in business process analysis
 • experience in manufacturing
 • experience in supply chain

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for credit and collection policy
 • Analyse customer financial status for Credit limit
 • Monitor and review AR aging report

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10+ years of experience in a finance function
 • 5+ years of leading a large OP team experience
 • Super User in Accounting ERP

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Finance, Accounting or in any field
 • 2-8 years experiences in Account Receivable
 • Good command of English particularly in writing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree / Master Degree
 • At least 5 years experiences
 • Interpersonal skills, high responsibility

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of experience in management level
 • Good credit analysis skill using credit bureau
 • fund sourcing from external leasing companies

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Deegre in Accounting
 • Age Between 25-30
 • Experience in accounting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Online Travel Agency (OTA)
 • International Work Environment (70+ Nationalities)
 • Office in great location (Central World)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work experience in accounting at least 3 years
 • Experience in account closings and consolidate.
 • Salary 30K-40K, 5 days working

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors’ degree in major accounting
 • Self-motivated and good attitude
 • Good interpersonal

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานเกี่ยวกับ บัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้
 • มีเบี้ยขยัน และสวัสดิการตามประกันสังคม
 • มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Credit Control Manager

F&N United Limited

บางขุนเทียน

 • Bachelor’s Degree
 • Experienced in A/R
 • Good command in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree level in Accounting or a related subject
 • 1+ year of accounting experience is required
 • Good analytical and communication skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager

FERRARI FOOD+WINE PTE LTD

วังทองหลาง

 • Attractive remuneration package, career prospects
 • Degree in Accounting or CPA
 • Minimum 10 years experience

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Work experience in accounting, AP & AR
 • Good command of English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Work experience, minimum 3 years, in Accountant
 • Good command of English

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-3 years’ exp. in Accounting Fields
 • Bachelor’s Degree or Diploma in Accounting
 • Welcome New Graduated

20-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage reports of consolidated financial statement
 • Bachelor’s or Master Degree in Accounting, Finance
 • 5-10 years’ experience in budgeting consolidation

20-Jun-18

 

Applied
 • เปิด /ปิด และบันทึกบัญชีต้นทุนโครงการ
 • บันทึกการเปลี่ยนแปลงของรายการทรัพย์สิน
 • ออกใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน

20-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านการปิดบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
 • คำนวณและบันทึกดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

20-Jun-18

 

Applied
 • Finance or Accounting fields
 • Computer literacy and good command English
 • Having experiences 2-3 years in insurance industry

20-Jun-18

 

Applied
 • Experience in automotive business is a plus
 • Background in accounting function (GL,Report)
 • Strong analytical & problem solving skills

20-Jun-18

 

Applied

Assistance Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Global law firm
 • International and professional working environment
 • Managerial and financial accounting

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age not over 30 years
 • Bachelor ’s Degree in Accounting
 • At least 2 years experience

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Work experience in accounting for 10 years
 • Having a Certificate of CPD

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • 10 years experiences in Finance
 • At least 5 years in managerial level

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance.
 • Knowledge of financial reporting.
 • Preparing the budget and rolling forecast.

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 6 mths,MedIns,PrvdF,Life,Trans,Meal,COLA,Etc
 • World-Wide JP Electric Mfg. and Trading
 • Exp. in Acct 15 yrs up & Mgr 5 yrs up in JP Co.

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 years relevant working experience in accounting
 • Good command of written and spoken English

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 -5 years work experience in sales finance
 • Review AR collection and credit note
 • Prepare detail data for monthly BSR review

20-Jun-18

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบจองห้องพัก
 • ตรวจสอบการรับเงินและวิธีการรับเงิน
 • บันทึกการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน

20-Jun-18

 

Applied

Accounting Supervisor

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Analysing and preparing accounting reports
 • Background in reviewing GL and taxation
 • 3 years of experience from a Big 4 audit firm

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบในส่วนของการจัดทำบัญชีให้เป็นระบบ
 • รับผิดชอบจัดซื้อทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการของทุ
 • ควบคุมการเงินทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด

19-Jun-18

 

Applied
 • เก็บประวัติร้านค้าที่ขายสินค้าแต่ละชนิดและข้อมูล
 • ตรวจรับเอกสารใบขอซื้อ (P/R) จากแผนกที่ขอซื้อ
 • ส่งเอกสารให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเซ็นต์

19-Jun-18

 

Applied
 • Bonus 6 mths,Med Ins,Prvd F,Transport, OT Pay
 • Global Electronics Manufacturing & Trading Company
 • Exp. in Acct 15 yrs up in Japanese Company

19-Jun-18

 

Applied
 • Manage day-to-day financial activities in complian
 • 4 years working experience in finance/accounting
 • Excellent Microsoft Office (Excel)

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 to 2 years’ experience in general accounting
 • Preparing various accounting reports and documents
 • Preparing monthly records of AP/AR

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • 2-3 years of relevant accounting experience
 • Able to work in fast-paced environment

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Control, Credit Control manager
 • AR, account receivable, Credit Risk
 • account

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied