ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน

  Content Creator/Content Creator

  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)
  ปากเกร็ด
  • Content Creator
  • Content Writer
  • Creative
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 32 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
  SAND-M Global CO., LTD.'s banner
  SAND-M Global CO., LTD.'s logo

  Online Content Editor

  SAND-M Global CO., LTD.
  บางใหญ่
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 - 28 ปี
  • มีทักษะความรู้ด้านสมุนไพร
  • จบปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo

  English Copywriter @CFR Head Office (Central Chaengwattana Tower)

  Central Retail Corporation Public Company Limited
  ปากเกร็ด
  • Creative Content
  • Able to communications in English
  • Communications skill