• รับ Check in/Check out
  • ให้ข้อมูลผู้มาติดต่อ
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ทำงานด้านจองห้องพัก Booking จาก Agent Online
  • งานด้านประสานงานกับ Agent
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีบุคลิกภาพที่ดีและมีใจรักในงานบริการ
  • สามาถทำงานเป็นกะได้
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แอร์ ไฟ ประปา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล