Call Center ปทุมธานี

BMC 1999 Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • ชาย หญิง อายุ 20-30 ปี
  • การศึกษา ปวช ปวส ขึ้นไป
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

21-Sep-17

 

Applied
  • ปทุมธานี / คลองหลวง / Rangsit Prosper Estate
  • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป / ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ค่าคอมมิชชั่น ตามยอดขาย

15-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล