Call Center Agent English.

Kkudos Company Limited

เมืองนนทบุรี

 • Written/Spoken English (At least 550 TOEIC scores)
 • Experienced in Customer Service, Call Center
 • Computer Literate in Microsoft Office.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • โทรหาลูกค้าเพื่อสอบถามความพึงพอใจ
 • มีประสบการณ์งานด้าน call center

14-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลงาน Call Center
 • เคยผ่านงานธุรกิจธานาคาร
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการดูแลทีมงาน Call Center
 • เคยผ่านงานธุรกิจธานาคาร
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล