ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Timesconsult Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Timesconsult Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ต่างประเทศ
  • Customer Service Executive / Fresh Graduates
  • Handles customer enquiries and respond via email
  • Understand customer enquiries and these are answer
  Delivery Hero (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Delivery Hero (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ต่างประเทศ
  • Base in Kuala Lumpur, Malaysia
  • Thai speaking candidates ONLY
  • Minimum of 1- 2 years working exp. as Team Lead
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)