• ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • บริหารทีมขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

16-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่