• วางแผนการนำเสนอประกันชีวิต
  • ที่ปรึกษาและวางเป็นแผนการเงินให้ลูกค้า
  • ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลด้านการขายประกันชีวิต

27-Mar-20

 

Applied
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคารหรืองานขายผล
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย

26-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่