• นัดหมายการออกงาน Bulk Payroll & Employee Solutions
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
 • บริหารธุรกิจ การประกัน การเงิน การบัญชี

37 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • At least3years’experience in the Insurance Industr
 • An eye for details,strong project management skils
 • Excellent planning, problem solving and analytical

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A University degree with specialisation in
 • Insurance, banking,Finance or Business management
 • At least 3 years’ experience in the Insurance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

CEO (Financing Business)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Business development
 • Factoring
 • Financing

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bancassurance
 • Training Manager
 • Management

16-Nov-17

 

Applied
 • Bancassurance
 • Sale Training
 • Insurance

16-Nov-17

 

Applied
 • Management level in an Insurance Company
 • Bancassurance
 • Good presentation skills

16-Nov-17

 

Applied
 • Insurance Industry
 • Management level in a Bank
 • Insurance Training

16-Nov-17

 

Applied
 • Relationship management
 • Credit analysis
 • Wholesales banking, oil and gas

16-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Bancasuurance ประกัน
 • มีความรู้ด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 • ตลาดประกันและระเบียบปฏิบัติของประกัน

15-Nov-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม
 • บริษัทประกันชีวิต
 • ธนาคาร

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล