ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
  • พัฒนา Service Model และ End-to-End Process
  • กำหนด Campaign และดูแลกิจกรรมการตลาด