ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Bank Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Bangkok Bank Public Company Limited's โลโก้ของ
  บางคอแหลม
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ขายทุกประเภท 3 ปี, ขายประกัน 1 ปี
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและ Single license(IC)
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's โลโก้ของ

  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) (Assistant Branch Manager - RM) M - SM

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)/Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • บริหารทีมขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)