• ดูแล/แก้ไขปัญหา ERP
  • มีประสบการณ์สนับสนุนการใช้งานERP / Warehouse / Acc
  • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล เช่น MS SQL,SQL

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • CCNP or higher
  • Able to communicate in English
  • Working Mon - Fri, 8.00 - 17.00

27-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่