ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 จาก 28 ตำแหน่งงาน
  Advanced Information Technology Public Company Limited's banner
  Advanced Information Technology Public Company Limited's logo
  ดุสิต
  • 2 years of experience in System Engineer.
  • Knowledge of Oracle, VMware, HP.
  • Bachelor’s degree in Computer or IT fields.
  Tri Petch IT Solutions Co., Ltd.'s banner
  Tri Petch IT Solutions Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • 5 Day-Work / Hybrid Working / Flextime
  • Health & Dental Insurance/ Excellent Benefits
  • MRT Phaholyothin / BTS Phaholyothin24
  Nuovo Plus Company Limited's banner
  Nuovo Plus Company Limited's logo
  จตุจักรTHB 30K - 69,999 /เดือน
  • Develop software, cloud, IoT, and user interface
  • Engineer (Software)
  • TOEIC 600 is required
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • Cybersecurit, CISSP, CEH, GIAC
  • IT Security Operation and IT Defense Security
  • Software, systems, networks and System Developers
  PTTEP Services Limited's banner
  PTTEP Services Limited's logo
  จตุจักร
  • Bachelor’s Degree in Com Science/ Acc Info System
  • Minimum 5 years exp. in Acc Info System (AIS) /SAP
  • Understand FrontPage, SharePoint, JAVA, ASP.NET
  Mono Next Public Company Limited's banner
  Mono Next Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้าน Android Development
  • มีทักษะ Kotlin, Java, Rest API, JSON
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท:บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัดได้
  • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้
  Aksorn Charoentat Act Co., Ltd.'s logo
  พระนครTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • ดูแลงานด้านเครื่อง Server และระบบ Server ขององค์กร
  • ดูแลอุปกรณ์ Window Sever, Linux
  • ดูแลอุปกรณ์ Network, Firewall, Switch ต่าง ๆ
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • ต้องมีประสบการณ์ Application Development หรือ PMO
  Purple Ventures Company Limited's banner
  Purple Ventures Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Cybersecurity, Cybersecurity advisory, IT Security
  • CISA, CISM, CISSP, CCSP, CIPP, CIPM
  • IT Governance, Risk management, and Compliance