ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo

  Senior Application & System Developer

  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
  ลาดหลุมแก้ว
  • ใช้ระบบฐานข้อมูล เช่น MS SQL Serve ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาC#.net, Kotlin, Swift
  • ทำงานเป็นทีมได้ & ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี