ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi's banner
  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi's logo

  Firmware Engineer

  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi
  ชลบุรี
  • Electronics,Electrical,Medical Electronics
  • RTOS or Embedded Linux, C/C++ programming
  • Schematics, Electronic component datasheets