ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi's banner
  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi's logo
  ชลบุรี
  • 2-4 years of network admin in Linux or Windonws
  • Knowledge of TCP/IP, VLAN, routing & network
  • Able to work in Laemchabang, Chonburi
  ชลบุรี
  • 5 working days per week
  • Bachelor degree in Computer Science, IT
  • programming both windows or web application
  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi's banner
  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi's logo
  ชลบุรี
  • Ability to use multiple development languages
  • Experience of Azure SQL server & Web Service
  • Able to work in Laemchabang, Chonburi
  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi's banner
  Celestica (Thailand) Ltd., Laem Chabang, Chonburi's logo
  ชลบุรี
  • Application Support Specialist
  • Experience with SAP, ERP, OS, Database, Network
  • Good leadership and able to work in Laemchabang