ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 95 ตำแหน่งงาน
  Fabrinet Co., Ltd.'s banner
  Fabrinet Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Education: B.S., B.Eng., M.S., M.Eng (Computer)
  • SQL, HTML, PHP, Javascript, VB, ASP
  • Develop Application, Website
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo
  ปากเกร็ด
  • Knowledge of any programing language
  • Master's Degree & Child educational funding
  • New grads are also welcome!
  KASIKORN Business - Technology Group (KBTG)'s banner
  KASIKORN Business - Technology Group (KBTG)'s logo

  Software Engineer

  KASIKORN Business - Technology Group (KBTG)
  ปากเกร็ด
  • Banking industry
  • JAVA, GO, JavaScript, Node.js, Python, C#, etc.
  • Fresh grad is also welcome
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Service Operation Engineer

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Provident fund, Medical and Life insurance
  • Master's Degree Educational Funding
  • A pleasant working environment and a talented team
  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Business Analyst

  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Lead and manage business and tech requirement
  • Full master’s degree scholarship
  • Five working days, unlimited annual leave!
  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Cloud Engineer

  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Provident fund, Medical and Life insurance
  • Master's Degree Educational Funding
  • 1+ years of experience in cloud platforms
  ATS APPLIED TECH SYSTEMS (THAILAND) LIMITED's logo

  MES software Developer/MES software Developer

  ATS APPLIED TECH SYSTEMS (THAILAND) LIMITED
  ปริมณฑล-ปทุมธานีTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • Career Development opportunities
  • Diverse Community
  • Training & Development
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Technology Management Trainee

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Bachelor’s with less than 2 years of experience!
  • Five working days, unlimited annual leave
  • Personal Accident Insurance, Medical Insurance
  Fabrinet Co., Ltd.'s banner
  Fabrinet Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Experience in Networking system (Cisco/Non-Cisco)
  • TCP/IP,Routing,Switching,VPN,Firewall,Wireless
  • Vmware administration.
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Data Management Officer

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Work with top-tier tools
  • Work in Lakehouse architecture
  • Data governance focus
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  BI & Analytics Specialist

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Skills in data analysis & visualization
  • Five working days! No clock-in, clock-out
  • Master's Degree scholarship
  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Project Manager - (Junior)

  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • New grads and job switchers are welcome
  • Experience with JIRA or any PM tools is a plus!
  • Unlimited annual leave, provident fund
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Data Analyst (Anti-shrinkage)

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  ปากเกร็ด
  • Data Analyst
  • Anti-shrinkage
  • Provide economic analysis to evaluate shrinkage
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Digital Products Manager/ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Leader of digital products team (Analyst and PO)
  • 2+ experience in BD, PO, or any related fields
  • Strong leadership and communication skills
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Product Owner (Customer Digital Channel)

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Plan, build, and execute products into the market
  • 1+ year in BD, BA, or PO
  • High leadership and management skills
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Data Scientist Manager

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  ปากเกร็ด
  • Data Scientist Manager
  • Design, build and implement predictive
  • Build data visualizations (e.g. Tableau)
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo
  ปากเกร็ด
  • Knowledge in SQL, PowerBI, Data studio, Excel
  • Full MBA Scholarship in domestic and USA
  • Provident fund, performance bonus!
  Denla British School's banner
  Denla British School's logo
  ปากเกร็ด
  • BA degree in the field of computer science
  • 5 working days, Group insurance
  • Excellent understanding of coding methods
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Solution Experience Manager

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Ability to build, lead, and manage the team
  • Exp in different aspects of design techniques
  • Not over 7 years of experience in related fields
  ถัด ไป