ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 372 ตำแหน่งงาน
  บางกอกน้อย
  • ระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
  • ระบบโครงข่ายสารสนเทศ
  • Infrastructure
  Bangkok Life Assurance PCL.'s banner
  Bangkok Life Assurance PCL.'s logo
  บางซื่อ
  • ระบบฐานข้อมูล Server และ ระบบเครือข่าย
  • ระบบฐานข้อมูล SQL, Web API
  • Application และ Database
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  หลักสี่
  • สามารถใช้ SQL Command/Crystal report
  • มีความรู้ Programming Website
  • ประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี ด้านคอมพิวเตอร์
  SCB DataX Co., Ltd.'s banner
  SCB DataX Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Strong knowledge of ITSM framework
  • Excellent communication, presentation, negotiation
  • Strong knowledge of various IT domains
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • พัฒนาระบบ Web Application
  • มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง HTML,DHTML,Javas,CSS
  • มีความรู้และประสบการณ์ .Net Framework, C#, ASP.Net
  SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  หลักสี่
  • Minimum 2 years experience in BA/Tester
  • Gathering the business requirement
  • Analysis the business requirement
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
  • นำเสนอการออกแบบ หรือแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศ
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ttb spark - TMBThanachart Bank or ttb's banner
  ttb spark - TMBThanachart Bank or ttb's logo
  จตุจักร
  • Design application with standard in IT Blueprint
  • Design application architect & technical framework
  • IT Architecture, IT Governance, Digital Security
  ถัด ไป