ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Ngernturbo Co., Ltd.'s banner
  Ngernturbo Co., Ltd.'s logo
  อุบลราชธานี
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • สามารถ Code ในภาษาหลักภาษาใดภาษาหนึ่ง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่