งานผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Community Children Foundation (CCF)'s banner
  Community Children Foundation (CCF)'s logo

  Systems and Network Specialist

  Community Children Foundation (CCF)
  ประเวศ
  • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง และแก้ไขปัญหา Network
  • มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL
  • มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัย
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Programmer

  True Corporation Public Company Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelor,Computer Science,Sofeware Engineering
  • Web Application ( HTML,CSS,JS,Boostrap)
  • HTML, PHP, SQL