• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์เฉพาะด้าน 0-3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ระบบฐานข้อมูล MS SQL Server

13-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่