ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 1,647 ตำแหน่งงาน
  ARK INSIGHTS CO., LTD.'s banner
  ARK INSIGHTS CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Bachelor’s Degree or higher in Computer science
  • 3 years in IT Infrastructure, IT Maintenance
  • Location: MRT Sutisarn
  B.Grimm Joint Venture Holding Limited's banner
  B.Grimm Joint Venture Holding Limited's logo

  IT Project Manager B.GRIMM Healthcare

  B.Grimm Joint Venture Holding Limited
  บางกะปิ
  • Education: IT, Computer Engineer, Computer Science
  • Mobile app, Web services, Telemedicine, EHR, HIS
  • Ability to communicate in English, High ownership
  1Moby Co., Ltd.'s banner
  1Moby Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลางTHB 35K - 89,999 /เดือน
  • Hybrid, Openness, Worldwide & Growth Environment
  • Performance Bonus & Fixed Bonus
  • Friendly, Cozy & Delicious!
  Allianz Technology (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Allianz Technology (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Pre-sales Engineer

  Allianz Technology (Thailand) Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • Good benefits and work life balance
  • Working with global and multicultural company
  • Explore new technologies and experiences
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo

  Solution Architect (Digital Delivery Solution Information Technology)

  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  จตุจักร
  • software architecture design
  • Java, Spring Boot
  • Container, Jenkins, CI/CD
  TRC Construction Public Company Limited's banner
  TRC Construction Public Company Limited's logo
  บางเขน
  • At least 3 years experience in IT function
  • IT System & Network
  • Good command in english
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ บริหารโครงการที่ใช้ digital technolog
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาแบบ DevOps
  • มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • Experience and expertise in system design
  • Technical expertise, whether necessary
  • Ability to communicate, coordinate
  VISAI AI Company Limited's banner
  VISAI AI Company Limited's logo
  จตุจักรTHB 70K - 119,999 /เดือน
  • At least 4 years of professional experience
  • Experience in lead a project team discussion
  • Experience in Project Management
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบ
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถประเมิน
  • มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • Bachelor of Computer Sciences, Computer Engineer
  • Front-end / Back-end Programming
  • Object-oriented Programming and Java Programming
  Playtorium Solutions Company Limited's banner
  Playtorium Solutions Company Limited's logo

  Business Analyst (Data Solution)

  Playtorium Solutions Company Limited
  จตุจักร
  • Lead project team - data products/solutions
  • Analyse customer business requirements
  • Provide technical/business guidance and coaching
  Playtorium Solutions Company Limited's banner
  Playtorium Solutions Company Limited's logo

  Software Development Manager

  Playtorium Solutions Company Limited
  จตุจักร
  • Seven years experience in Software Development
  • Be technically-inclined, a great problem-solver
  • Work smart and result oriented.
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo

  Specialist MIS Banking Operations

  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  จตุจักร
  • Management Information System
  • Preferably Good background in IT knowledge
  • Creativeness in data presentation
  Playtorium Solutions Company Limited's banner
  Playtorium Solutions Company Limited's logo

  Programmer Analyst / System Analyst

  Playtorium Solutions Company Limited
  จตุจักร
  • Lead project team to deliver quality product
  • Conducts analysis on user requirements
  • Design software solutions
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo

  Data Architect / Data Infrastructure

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • Data Lake, data integration & ETL tools.
  • Hortonwork or Cloudera: NiFi, Spark, Kafka, Tika,
  • Experience with big data tools
  Office Of Insurance Commission's banner
  Office Of Insurance Commission's logo
  จตุจักรTHB 45K - 89,999 /เดือน
  • Network & Infrastructure Design
  • >5 years experiences in Network Engineer
  • Government Agencies (หน่วยงานของรัฐ)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo

  IT Security Engineer (Red / Blue / DLP / OSCP / CHFI)

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • Red Team / Blue Team / Standard / DLP Team
  • We're looking for multiple roles for IT Security
  • OSCP / CHFI
  ถัด ไป