• มีความรู้และเชี่ยวชาญระบบเน็ตเวิร์ค
 • สื่อสารได้ดี บุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์
 • ความรับผิดชอบสูง รักความก้าวหน้า เติบโตไปพร้อมๆกัน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Finance System Assistance Manager

Agoda

กรุงเทพมหานคร

 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ฟังที่ดี (มาก)
 • มีประสบการณ์ด้านการสอบทานการควบคุมภายใน
 • จบปริญญาตรีหรือโท ด้านบัญชี หรือจากมหาวิทยาลัย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile Developer,Mobile Programmer,iOS,Android
 • Programmer Analyst,Java Programmer,IT
 • Software Engineer,Application Developer

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 - 7 years of BA, SA & System Development
 • Recommend the technical tradeoffs of the project
 • Experience in CSC Life Asia or Group Asia system

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Minimum 5 years’ experience of Mobile app
 • Manage&provide solution to support digital team
 • Strong knowledge on Java, BPM&system integration

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical Leader

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Technical Lead
 • DevOps
 • Agile development

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SALES DIRECTOR (IT INDUSTRY)

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Develop business relationships, generate
 • Drive team to develop channel partners.
 • Good understanding of Networking applications.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Network/ System Engineer

Adecco Engineering & IT

กรุงเทพมหานคร

 • network engineer
 • system engineer
 • Switch, Router, Firewall

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IT Support/ IT Helpdesk

Adecco Engineering & IT

กรุงเทพมหานคร

 • IT Support
 • Helpdesk
 • Hardware, Software

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Data analysis
 • Understand of online mechanics
 • Strike up in game-plan in achieving goals

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Tester

Adecco Engineering & IT

กรุงเทพมหานคร

 • Tester
 • Manual test
 • Automate test

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Information Technology
 • Validating feasibility of coding implementations.
 • Analyzing and designing systems, databases

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Java Developer

Adecco Engineering & IT

กรุงเทพมหานคร

 • Java
 • Developer
 • J2EE, JSF, Spring

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

PHP Developer

Adecco Engineering & IT

กรุงเทพมหานคร

 • PHP
 • Developer
 • CSS, HTML

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Digital Marketing

Sansiri Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 3-5 years exp in Digital Marketing
 • Fluent in English
 • Creativity with proactive personality

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PHP PROGRAMMER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Validating feasibility of coding implementations
 • Writing, programming and scripting using PHP
 • Bachelor’s degree or Master’s degree

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • At least 1-2 years in Software Tester
 • More than 5 years for senior software tester
 • Knowledge of test case,test scripts,test plan

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Call Center Service

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบและอดทนสูง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst,Senior Business Analyst,IT
 • Application Consultant,System Analyst,Banking
 • Information Technology,Business Consultant,Finance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

JAVA Developer

Group Lease Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • JAVA
 • Software development
 • Agile project management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2- 3 years of work experience
 • Responsible for Help Desk Support
 • Acting as consultant to line and project coordinat

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 26-35 with the knowledge in IT field
 • 3 years experience in IT Support and Helpdesk
 • Good attitude and serice mind

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in Java programming
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • GIS technology, GIS software
 • IT, or Programming
 • GIS software especially ArcGIS platform.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Business Analyst
 • Get requirement from user.
 • Development to SDLC and project responsibility

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนาระบบสนับสนุนงานกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน
 • ประสบการณ์ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Good Command in English
 • Japanese is advantage

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องโปรแกรม WP
 • ชอบการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็จะพิจารณาพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่่ IT Support

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ให้บริการช่วยเหลือ ผู้ใช้งาน (พนักงาน)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Mobile Developer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Mobile
 • ios
 • android

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year's experience in SAP Basis, Windows Server
 • Knowledgeable in Network and System Infrastructure
 • Guaranteed Bonus + Attractive Benefits

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Thailand IT Manager

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • IT
 • Manager
 • Thailand

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Operation Engineer

SpotOn Interactive Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลระบบ updateระบบ ตอบปัญหา แนะนำการแก้ไข
 • ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ระบบต่างๆที่หน้าsiteงาน
 • ทำงานเป็นกะ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Enterprise Architect Senior Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • IT Solution,Project Implementation;SAP
 • IT Architecture; Enterprise Business Solution
 • PMO;Business Strategy;Data Warehouse

2 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IT manager (ERP + Infrastructure)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in both ERP and infrasturcture
 • Able to travel to Nakornpathom and Samutsakorn
 • Good command of English and able to work on Sat

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Digital Marketing Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Develop targeted campaigns with sound measurement
 • Define the strategic directions of Online to suppo
 • Align key social media strategy

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager

TH-Total Access Communication PLC

กรุงเทพมหานคร

 • Manage & control project budget
 • Vendor management & selection
 • Status reporting, risk management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cyber Security, IT Governance, IT Security
 • IT risk, Security Solution
 • IT Security Assurance; IT Audit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cyber Security, IT Governance, IT Security
 • IT risk, Security Solution
 • IT Security Assurance; IT Audit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Computer Engineering
 • At least 5 Years’ experience in Software
 • Good interpersonal / Service Mind

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Insight Manager (Market Research)
 • E-Commerce Digital Insight Manager
 • Exp. in FMCG/ Retail or E-commerce

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have more than 2 years in portfolio or data analys
 • Sales performance or portfolio monitoring
 • Knowledge of Banking products, PC literate

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai National ONLY
 • 2 yrs + software design and development experience
 • HTML, CSS, JavaScript, Java, JQuery

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied

BI Senior Analyst

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Expert in Data Modelling
 • PL/SQL and Oracle Database
 • Thai National with good level of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล