• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สามารถออกปฏฺิบัติงานนอกพื้นที่ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

23-Mar-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี Computer/Software
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความเชียวชาญในการใช้ภาษา HTML, PHP

20-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล