• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สามารถออกปฏฺิบัติงานนอกพื้นที่ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล