• ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด กราฟฟิก
 • สนใจเกี่ยวกับ Digital Marketing, Social Media
 • มีความเข้าใจธุรกิจ E-Commerce และ E-marketing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กองทุนเงินสมทบ, กองทุนเงินประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สามารถทำ Marketing Online
 • มีความเข้าใจและสามารถทำในงานด้าน Digital Market

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Medical Instrument ,Engineering
 • Experience in digital x-ray and fluoroscopy.
 • Able to travel upcountry and SEA region.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบ

GRAND EVEREST CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ดูแลเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้
 • ควบคุม ดูแล และพัฒนาเว็บไซน์ได้
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ระบบฐานข้อมูล MS-SQL, ระบบปฏิบัติการ
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ , network
 • หากมีประสบการณ์ในการดูแล ระบบ ERP SAP Business One

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Additional Qualification/Special Requirement:
 • Experience: 0 - 3 years
 • Willing to work hard and be enthusiastic

19-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Good communication and presentation skills
 • Able to work under pressure

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด กราฟฟิก
 • สนใจเกี่ยวกับ Digital Marketing, Social Media
 • มีความเข้าใจธุรกิจ E-Commerce และ E-marketing

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ

17-Nov-17

 

Applied

Marketing Manager

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด

17-Nov-17

 

Applied

IT Support

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

17-Nov-17

 

Applied
 • เขียนเว็บไซต์ได้ มีความรู้ด้านไฟฟ้า
 • จบการศึกษาปวส. ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

 

Applied

Project Engineer

Thaiyont Ltd., Part.

อุบลราชธานี

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเทคโนคอมพิวเตอร์,วิศวคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี

16-Nov-17

 

Applied

พนักงานขายคอมพิวเตอร์ (สาขาศรีสะเกษ)

Thaiyont Ltd., Part.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย
 • อายุ 25 -35 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Network ระดับ Layer 2

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ได้
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • Multi-cultural working environment
 • Development opportunities
 • working location

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in information technology or relevant
 • well as java and oracle certifications
 • knowledge of architectures and technologies

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Manager

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด

12-Nov-17

 

Applied

IT Support

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

12-Nov-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์โปรแกรมเมอร์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

01-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ พัฒนาระบบอย่างน้อย 3 ปีขึ้น
 • มีความรู้ในระบบจัดการฐานข้อมูล SQL Server, My SQL

01-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล