• programer
 • IT
 • Information Technology

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Programmer

Erawan Sugar Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor / MasterDegree in Information Technology
 • at least 1 year experience in IT field of work
 • Willing to Relocate in Nongbua Lamphu Province

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

17-Oct-18

 

Applied

หัวหน้าแผนกระบบสารสนเทศ(IT)

Urudol Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิปรีญญาตรี สาขา Computer Science
 • ประสบการณ์3ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ ริเริ่มสร้างสรรค์

12-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่