• ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม Software Developer
 • ภาษา Delphi 7.0 หรือ สูงกว่า,VB.Net, C#, PHP

38 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft Office ได้

49 นาทีที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Minimum 2 years' experience in COBOL Programmer
 • Experience in UNIX OS and Oracle Database is plus
 • Banking Industry

54 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web developer

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Language PHP and MySQL databases
 • Good Communication in English
 • Experience with Magento eshop system and/or Typo3

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 3 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male/ Female, Age not over 40 years old.
 • Exp in IT Security standard and compliance policy
 • Excellent command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Project Manager

Scale360 Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5+ years experience in web development
 • 2 years experience in manage team
 • Expertise project management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

MIS

APAR TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • SAS Base, SQL, MS Access
 • warehouse design/ data collection
 • Prepare data for regular Risk

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะความรู้เรื่อง Social Network เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและโน้มนาวใจ
 • ติดตามการจัดส่งและการชำระเงินค่าสินค้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Web Development
 • Software Engineer
 • Python

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Strong academic background
 • Provide general human resources support
 • Bachelor’s degree or higher in business

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong analytical and problem solving skills
 • Fluency in English: TOEIC 800+
 • Degree or higher in Computer Engineering

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, Computer
 • Experiences in Big4 /consulting firms, or finance
 • Experiences in an audit of banking business

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SAP Professionals

Accenture

กรุงเทพมหานคร

 • Strong client facing experience
 • Deep skills in any SAP modules listed
 • Excellent leadership and management skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Salesforce Consultant

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • CRM - Salesforce, Sales Cloud
 • Marketing Cloud and Service Cloud Platform
 • Salesforce consultant & project management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Hands-on experience in SAP i.e. implementation
 • PMO skill, willing to adapt for team success

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge of Data Management framework
 • IT Risk Management and IT Governance
 • Good English and Project management skill

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7+ years experience in manual & automate testing
 • Experience with AS400
 • Strong skills of Cucumber and Selenium

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied

Senior Front-end Developer

Scale360 Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Expertise HTML, CSS and JavaScript
 • experiences front-end developer
 • Understanding of scalable front-end application

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3–5+ years as a Business System Analyst
 • Experience on insurance or other financial service
 • Good command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Strong skill of TOGAF
 • Strong skill of Enterprise Architect
 • Open to both local and foreign candidates

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • Do you have a Product background?
 • MBA preferred
 • Role open to local and international applications

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • data analytic;data warehouse;
 • business intelligence;MIS;Big Data
 • Hadoop;Informatica;Project Management

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

LEL Business Intelligence Analyst

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in SQL, PHP or web technology
 • Interesting in technology & love to work in dynami
 • Experience in eCommerce company is highly prefer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior IT Infrastructure Project Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Infrastructure;Project Management
 • Outsourcing Project;UNIX
 • Project Manager;IT Service;Consulting

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Minimum 5 years experiences for SAP Functional
 • SAP modules FI / CO / MM / SD

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อาย 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Web Search Evaluator

Appen

กรุงเทพมหานคร

 • Work from home
 • Internet
 • Part-time job

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leading e-commerce fashion in Asia
 • Fast growing business
 • Fun and casual working environment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Selecting tools for data quality measurement
 • Minimum 5 years of work in Business Intelligence
 • Working skills in ANSI SQL querying

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Network and Infrastructure
 • Service Operation, Project Management
 • English Communication Skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Strong experience of leading successful teams
 • Excellent knowledge of TMS Systems
 • Excellent command of English, spoken and written

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Coordinator

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Handle routine administrative duties
 • Coordinate with PM for resource planning
 • Good command in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถแก้ไขปัญหาด้าน Hardware, Software ได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-10 years of experience in Software development
 • Knowledge in J2EE framework Struts, Web Service
 • Strong hands-on experience in Developing Java app.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SOFTWARE PROJECT MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Experience with mobile and web development
 • Good knowledge of the SDLC
 • Strong Communication skills in Thai and English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Implements full cycle
 • Experienced in at least 2 full cycle project
 • Fluency in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน IBM WAS หรือ Oracle WebLogic

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or Diploma in Computer Engineering
 • 2 years experience in technical implementation
 • Thai National

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior iOS & Android Developer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • iOS and Android
 • Swift, Objective C, Java Android
 • iOS or Android SDK

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working in the friendly self-improved environment
 • You will be coached by great Thai IT team leads
 • Central Bangkok

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Transport monitoring for IPRAN, WIFI, IP Network
 • Perform basic Transport monitoring (12 Hrs./Shift)
 • Minimum 1-2 years experience in telecom

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Engineer - Infrastructure

NIIT Technologies Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Min 3 yrs + exp in Windows environment .
 • Exp. in MS Windows Server, Unix,Storage & VMware
 • Work location- Navamin Rd,Klongkhum, Bungkhum, BKK

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with Project Management/Procedure
 • Strong experience in the insurance industry
 • Excellent English communication skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนโปรแกรม ด้วย ภาษา C# .Net หรือ Java ภ
 • มีใจรักในการพัฒนา Software
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High problem solving skill, communication skills
 • more than 5 years of experience
 • Experience in GIS, location-based projects

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3 years of experience in software development
 • Serve as focal point of customers

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ETL Developer

Professional Computer Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in computer science or equivalent
 • Have experiences with ETL design
 • 2-5 years’ experience with ETL tool development

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล